European Work Force

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer: onze verantwoordelijkheid

Bij European Workforce BV hechten we veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van onze werknemers. We zijn ons ervan bewust dat dit niet alleen bijdraagt aan hun welzijn, maar ook aan de efficiëntie en productiviteit van het bedrijf. Daarom nemen we verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze werknemers veilig en gezond kunnen werken, ongeacht in welke branche ze werkzaam zijn.

Wettelijke verplichtingen

Als werkgever hebben we de wettelijke verplichting om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van onze werknemers op de werkvloer. Om aan deze verplichtingen te voldoen, hebben we verschillende procedures en maatregelen ingevoerd. Zo voeren we regelmatig risicoanalyses uit om potentiële gevaren te identificeren en nemen we preventieve maatregelen om deze risico’s te verminderen. Daarnaast trainen we onze werknemers in veiligheidsprocedures en voorzien we ze van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook inspecteren we de werkplek regelmatig om ervoor te zorgen dat deze veilig blijft.

Omgaan met incidenten

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er natuurlijk altijd iets gebeuren op de werkvloer. In dat geval zorgen we ervoor dat onze werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen en dat herhaling wordt voorkomen. We hebben procedures ingevoerd voor het melden en onderzoeken van incidenten en we werken nauw samen met onze opdrachtgevers om ervoor te zorgen dat ook zij voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Innovatieve oplossingen

Naast het naleven van de wettelijke verplichtingen, zijn we ook altijd op zoek naar innovatieve oplossingen om de veiligheid en gezondheid van onze werknemers te waarborgen. Zo hebben we bijvoorbeeld een app ontwikkeld waarmee werknemers makkelijk en snel risico’s kunnen melden en hebben we geïnvesteerd in nieuwe trainingen om werknemers bewuster te maken van risico’s op de werkvloer.

Bij European Workforce BV nemen we onze verantwoordelijkheid als werkgever serieus als het gaat om de veiligheid en gezondheid van onze werknemers. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat zij veilig en gezond kunnen werken en we zijn trots op de procedures en maatregelen die we hebben ingevoerd om dit te bereiken. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat wij veilige en gekwalificeerde werknemers leveren, ongeacht in welke branche zij werkzaam zijn.